Skip to content

Solfège Souche, 2018, single-channel video, sound composition from solfeggio frequencies, relating layers of what humans are as spirit, body, and connection with nature through how we manage to survive being chopped down, disconnected, technologized, and continue to move toward light and grow. A Solfège Souche is by definition the root of a forgotten connection with nature. Filmed in Maridalen, Oslo, Norway.

 

Enkanalvideo video, lydkomposisjon fra solfeggio-frekvenser, relaterte lag av hva mennesker er som ånd, kropp og forbindelse med naturen gjennom hvordan vi klarer å overleve å bli kuttet ned, frakoblet, teknologiisert og fortsette å bevege oss mot lys og vokse. En Solfège Souche er per definisjon roten til en glemt forbindelse med naturen. Filmet i Maridalen, Oslo, Norway.

 

Exhibited Italy, South Korea, USA, France, Norway. The A.R. project developed into Afjordance. This video and those found on this website are included in the Videokunstarkivet, in Oslo, Norway. Special thanks to Atelier Nord.

 

Contact: mariammanart@icloud.com to arrange for exhibitions or screenings of the film.

Installasjon Bilder/Installation Photos: Marc Pricop, Trondheim, Norway

 

 

Ut queant laxīs resonāre fībrīs; Mīra gestōrum famulī tuōrum; Solve pollūtī labiī reātum, Sancte Iōhannēs.

A Solfège Souche is by definition the root of a forgotten connection with nature. In times of rapidly increased use of technology, humans face increased stimulation and variables on age old questions in ethics and morality. In an effort to portray a dynamic relationship with nature, instead of dominance over nature, the Butoh movements recreate ways lifeforms cut down in the forest continually find ways to reach towards light. This space framed in the video presents a body moving amongst an autumnal forest, merging and emerging from light and shadows. The body draws lines through movement; binaural beats compose the soundtrack. The pitches register at markers in time, reminiscent of ear trauma or tinnitus. The Solfège Souche video is situated at the intersection of dance, performance, video art, projection, embodied cognition research, and resonance study. The artistic research and pedagogical development around the project asks the questions: Are our cultural and bodily movements dangerous if we do not understand what we stand to lose? In what ways do sounds move and change forms from within the body and around? The term, Solfège, refers to the music education method developed to teach sight-singing and pitch accuracy. Originating in 11th century, music theorist Guido of Arezzo assigned six syllables: ut, re, mi, fa, sol, la, now recognized as the major scale. Much later, the “ut” was changed to the open syllable “do”. “Sol” changed to “so”. “Si” later became “ti”, was added for the seventh scale-note, giving rise to the modern solfège. Souche has several meanings; as a stump (of a tree), the Latin word meaning root, simultaneously referring to genealogy. Souche was also a name of an unknown virus claiming the lives of at least twenty people  (une souche virale inédite a fait au minimum vingt morts).

 

 

Ut queant laxīs resonāre fībrīs; Mīra gestōrum famulī tuōrum; Løs pollūtī labiī reātum, Sancte Iōhannēs.

I tider med raskt økt bruk av teknologi, møter mennesker økt stimulering og variabler på eldgamle spørsmål innen etikk og moral. I et forsøk på å skildre et dynamisk forhold til naturen, i stedet for dominans over naturen, gjenskaper Butoh-bevegelsene måter livsformer kuttet ned i skogen kontinuerlig finner måter å nå mot lys. Dette rommet innrammet i videoen presenterer en kropp som beveger seg mellom en høstlig skog, smelter sammen og kommer ut fra lys og skygger. Kroppen trekker linjer gjennom bevegelse; binaural beats komponerer lydsporet. Plassene registreres ved markører i tide, og minner om øre traumer eller tinnitus. Solfège Souche-videoen ligger i skjæringspunktet mellom dans, performance, videokunst, projeksjon, forskning og studier. Den kunstneriske forskningen og den pedagogiske utviklingen stiller spørsmålene: Er våre kulturelle og kroppslige bevegelser farlige hvis vi ikke forstår hva vi taper? På hvilke måter beveger lyd og endrer form fra kroppen og rundt? Begrepet, Solfège, refererer til musikkopplæringsmetoden som er utviklet for å undervise i synge og tonehøyde. Opprinnelsen fra det 11. århundre tildelte musikteoretikeren Guido fra Arezzo seks stavelser: ut, re, mi, fa, sol, la, nå anerkjent som hovedskala. Mye senere ble “ut” endret til den åpne stavelsen “do”. “Sol” endret til “så”. “Si” ble senere “ti”, ble lagt til for den syvende skala-noten, noe som ga opphav til den moderne solfège. Souche har flere betydninger; som en stubbe (av et tre), det latinske ordet som betyr rot, og refererer samtidig til slektsforskning. Souche var også et navn på et ukjent virus som krevde livet til minst tjue mennesker (une souche virale inédite a fait au minimum vingt morts).

 

 

February 2019, Palazzo Michiel, Strada Nova, 4391, 30121 Campo Santi Apostoli, Venezia, Italy

June 28 – July 14, 2019, Concept Exhibition, Czong Institute for Contemporary Art (CICA), Gyeonggi-do, Korea, Catalogue

October 2020, The Performer, LoosenArt, Millipiani, Rome, Italy

June 2020, Semi-Finalist, Dumbo Film Festival, New York

June 2021, Best Experimental Film Finalist, Beyond The Curve Film Festival, Paris, France

June 2021, New York Tri-State Film Festival

March 2023, Manifest/o at Galleri KiT, Trondheim, Norway

 

 

 

 

“I love the way the figure is emerges then blends back into its surroundings, it is how I feel in the wild parts of Skye as if I am the landscape. The light is beautiful. It isn’t like Bill Viola’s work, but it has the same emotional effect on me.” – Joan Foye, UK

 

 

 

 

error: Contact artist for permissions.